ul. Słowackiego 48/2 
Słowackiego 50/1 
60-825 Poznań